صفحه‌ی اصلی

بايگانی داستان پليسي

October 27, 2008::دوشنبه 6 آبان 87

مسافري كه با ستاره شمال آمد.

یک کتاب پلیسی متوسط. دربرابر داستان‌های آگاتا کریستی، جذابیتی ندارد. فقط سرگرم‌کننده است و اگر کمی تمرکز کنید همان اوایل کتاب قضیه دستتان می‌آید.
تعریف زیاده‌از حد مترجم از نویسنده کتاب و سبک او جالب است. ضمن این‌که ترجمه کتاب خوب نیست و به‌سبک یک داستان معمولی ترجمه‌شده است.

نام کتاب: مسافری که با ستاره شمال آمد.
نویسنده: ژرژ سیمنون
مترجم: کاوه میر عباسی
نشر: نیلوفر
چاپ: اول
قیمت:۲۲۰۰ تومان

درباره‌ی داستان پليسي

اين صفحه حاوی مطالبی است که تحت موضوع داستان پليسيطبقه‌بندی شده‌اند و به ترتيب جديدترين مطلب فهرست شده‌اند.

داستان کوتاه خارجی is the previous category.

رمان خارجي is the next category.

ساير عناوين وبلاگ را می‌توانيد در صفحه‌ی اصلی يا در صفحه‌‌ی بايگانی بيابيد.

Powered by
Movable Type 3.34