« May 2009 | صفحه‌ی اصلی | July 2009 »

June 27, 2009

يازده دقيقه

پائولو کوئلیو نویسنده محبوب من نیست... درواقع اصلن نیست.. کتاب یازده دقیقه بسیار اتفاقی در مسیر کتاب‌خوانی‌‌ام قرار‌گرفت. و دست برقضا دوستش داشتم. با کتابهای دیگری که از این نویسنده خوانده‌ام، متفاوت است و تنها نقطه اشتراکش با آنها، باور قدرت سرنوشت و نشانه ها در زندگی‌ست.
موضوع کتاب درباره سرگذشت دختری روسپی‌ست که این شغل را به‌میل خود و برای مدتی معین انتخاب می‌کند. دختری که از عشق به‌دلیل آسیبی که دیده‌است، گریزان است و سعی می‌کند با تسلط برنفس و ردکردن عشق، طرح آینده زندگی خود را بریزد. او هیچ لذتی از سکس با مشتریان خود ندارد و درعوض بهتر از همه دختران همکار خود، کار خود را بلد است.. یک روسپی متفاوت که اهل فلسفه و مطالعه است و فکر می‌کند کنترل کامل بر روح و جسم خود دارد..او درد را می‌آموزد..و مرزهای روح خود را و تفاوت لذتی که حاصل از تجربه درد و تجربه شادی‌ست..

به‌نظر من کتاب خوبی‌ست.. مخصوصا برای آدمهایی که ناخودآگاه به‌درد‌کشیدن عادت کرده‌اند و از این عادت بدون آنکه بدانند لذت می‌برند.. کسانی که در زندگی اجازه تحقیر‌شدن می‌دهند و نقش قربانی، روحشان را ارضا می‌کند بدون آنکه از بیمار بودن روح خود آگاه باشند.

این هم بخشی از کتاب:


- درد را دیروز فهمیدی و متوجه شدی که به لذت ختم می‌شود.امروز هم آن را تجربه کردی و به آرامش رسیدی. به‌همین دلیل توصیه می‌کنم عادت به‌چنین چیزی نکنی، چون عادت به زیستن با آن، راحت است و نوعی داروی قوی به‌حساب می‌آید. در طول زندگی با ما همراه می‌شود. در رنج مخفی است و در خطاهایی که عشق را در آن به‌خاطر شکست رویاهایمان مقصر می‌دانیم، وجود دارد. اگر درد چهره واقعی خود را نشان بدهد، همه را می‌ترساند، ولی زمانی که لباس قربانی را بر تن دارد، اغواگر است.. یا ترسو.. هرچه انسان بکوشد آن را طرد کند، ولی بازهم راهی برای بودن و عشق ورزیدن با آن می‌یابد و کاری می‌کند که بخشی از زندگی به‌حساب آید.

نام کتاب: یازده دقیقه
نویسنده: پائولو کوئلیو
مترجم: کیومرث پارسای
نشر: نی‌نگار
قیمت: ۶۰۰۰ تومان
( کتاب تجدید چاپ نمی‌شود و نایاب است، من از شهرکتاب آرین خریدم)