« October 2008 | صفحه‌ی اصلی | May 2009 »

December 15, 2008

مرگ قسطی

کتاب بسیار کثیفی بود. سرشار از تلخی و سیاهی زندگی. انگار قهرمان کتاب هیچ بهره ای از روی خوش زندگی نبرده باشد. به شدت درباره تیرگی ها اغرق کرده و به هیچ وجه حتی یک بار از خاطرات خوب حرفی نزده است.
در مجموع می تواند یک شاهکار باشد اگر جمع کردن اینهمه سیاهی و کثافت در یک جا و بدون تکرار را شاهکار بدانید.
من دوستش نداشتم و فقط چون در ابتدای کتاب شغل قهرمان دکتر است، خواستم ببینم بلاخره چه اتفاقی باعث پزشک شدن او می شود. دست آخر کتاب وقتی تمام شد که زندگی طرف در آستانه تغییر از سیاهی بود و نویسنده حتی یک کلمه از این تحول حرفی نزد.

نام کتاب: مرگ قسطی
نویسنده: سلین
مترجم: مهدی سحابی

درخت زیبای من

در خت زیبای من درباره پسر کوچولویی به نام زه زه است که در نهایت فقر زندگی می کند و برای کنار آمدن با شرایط زندگی سختش، برای خود دوستان خیالی و ذهنی می سازد. دوستانی مثل یک درخت کوچک پرتقال که در ذهن او قادر است حرف بزند و دوست مهربانی باشد.
کتاب بسیار قشنگی ست. لطیف و نغز. زه زه شخصیت دوست داشتنی قابل ترحمی دارد.
من دوستش داشتم اما زندگی در پیش رو را که با همین مضمون نوشته شده بسیار عالی تر می دانم.
در ضمن ترجمه کتاب خوب است.

نام کتاب: درخت زیبای من
مترجم: قاسم صنعوی